Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo kardiologiczne

Kurs dla pielęgniarek

Zgodnie z wejściem w życie 24 sierpnia 2015 r. nowych programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Termin kursu : Nabór otwarty - Termin kursu zostanie zaplanowany po złożeniu dokumentów przez minimum 24 uczestników.

System prowadzenia zajęć

Do 6-ciu miesięcy. Łączna liczba godzin wynosi 438 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku teoretycznym wynosi 200 godzin, część praktyczna 238 godziny.

Czas trwania kursu

Zajęcia odbywać się będą w systemie mieszanym, nieciągłym, tj. teoria od piątku do niedzieli w godz. 9.00-17.00 ; praktyka w dni powszednie godziny przedpołudniowe.

Koszt kursu
1 200.00

Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach, po uzgodnieniu z OIPiP.  
​OIPiP w Bydgoszczy refunduje koszt szkolenia po zakończonym kursie zgodnie z regulaminem refundacji zamieszczonym na stronie internetowej Izby.

Wymogi kwalifikacyjne
  • 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie
  • PWZ
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO


* Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz
Pielegniarstwo-kardiologiczne.pdf
pdf, 10 MB