Uchwały - Prezydium - VII Kadencja (2015 - 2019)

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 17 maja 2017r.

Uchwała Nr 294/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 295/VII/17 – w sprawie objęcia patronatem honorowym międzynarodowego kongresu "International MEDical Interdisciplinary Congress – IMEDIC 2017”;

Uchwała Nr 296/VII/17 – w sprawie objęcia patronatem plebiscytu "Złoty Stetoskop 2017”;

Uchwały Nr 297-298/VII/17 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 299/VII/17 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 300/VII/17   – w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia;

Uchwały Nr 301-304/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 305/VII/17   – w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana);

Uchwała Nr 306/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 307/VII/17   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 308/VII/17   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwały Nr 309-310/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 311/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwały Nr 312-314/VII/17 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 315/VII/17 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 17.05.2017 r.;

Uchwała Nr 316/VII/17 – w sprawie wsparcia finansowego imprezy plenerowej „Babie Lato”;

Uchwała Nr 317/VII/17 – w sprawie wsparcia finansowego organizacji finału XI Ogólnopolskiego Konkursu "Ratujmy życie”;

Uchwała Nr 318/VII/17 – w sprawie wsparcia finansowego finału V ogólnopolskiego konkursu "Działam bezpiecznie”.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 15 lutego 2017r.

 

Uchwała Nr 268/VII/17   -w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 269/VII/17   -w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 270/VII/17-w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała  Nr 271/VII/17 w sprawie wsparcia finansowego II  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej we Włocławku

Uchwały Nr 272-278/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 279/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 280-282/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 283-284/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 285/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 286/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 287-289/VII/17   – w sprawie skreślenia z  listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 290/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki

Uchwała Nr 291/VII/17   – w sprawie skreślenia z  listy członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki

Uchwała Nr 292/VII/17   – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 15.02.2017r.

Uchwała Nr 293/VII/17 – w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych w Olsztynie 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu

16 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 228/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Gorzowie Wielkopolskim

Uchwały Nr 229-233/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 234-236/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 237/VI/15 – w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwały Nr 238-239/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 240-243/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 244-248/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 249/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 250-252/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 253-254/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 255/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 256/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą położnej

Uchwała Nr 257/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 258/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 259/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 260/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 261/VII/16 – w sprawie sfinansowania kosztów archiwizacji dokumentów

Uchwała Nr 262/VII/16 – w sprawie wsparcia finansowego na rzecz Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej

Uchwała Nr 263/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 264/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu

Uchwała Nr 265/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej rodzinie zmarłej pielęgniarki

Uchwała Nr 266/VII/16 – w sprawie zakupu kalendarzy na 2017 r.

Uchwała Nr 267/VII/16 – w sprawie organizacji spotkania świątecznego

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu

05 października 2016r.

Uchwały Nr 193-195/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 196-200/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 201-202/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 203-205/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 206-210/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 211/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 212/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 213-216/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 217/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 218/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwała Nr 219/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 220/VII/16 - w sprawie przyznania nagrody finansowej dla laureatki w Plebiscycie Gazety Pomorskiej w kategorii położna

Uchwała Nr 221/VII/16 - w sprawie przyznania nagrody finansowej dla laureatk w Plebiscycie Gazety Pomorskiej w kategorii pielęgniarka 

Uchwała Nr 222/VII/16 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie

Uchwała Nr 223/VII/16 – w sprawie wsparcie finansowego II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego "Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy”.

Uchwała Nr 224/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 05.10.2016r.

Uchwała Nr 225/VII/16 – w sprawie pokrycia kosztów korzystania z "IBUK Libra”

Uchwała Nr 226/VII?16 – w sprawie zorganizowania Konferencji pod patronatem NIPiP nt. "Prawo a Medycyna”.

Uchwała Nr 227/VII/16 – w sprawie kosztów udziału OIPiP w Bydgoszczy w akcji "Różowa wstążeczka”

*****

Uchwały Okręgowej Prezydium Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 24 sierpnia 2016r.

Uchwały Nr 105-106/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 107/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 108-110/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 111/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 112-113/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 114/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 115-117/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwała Nr 118/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu położnej z powodu zagubienia

Uchwały Nr 119-122/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 123-124/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 125-126/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 127/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 128/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 129-130/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 131/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 132/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwała Nr 133/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 134-135/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 136-141/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 142-158/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 159-163/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 164/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 165-166/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 167/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 168-169/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 170-173/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 174/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 175-176/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 177/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 178/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 179/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 180/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie "Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek”)

Uchwała Nr 181/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek”)

Uchwała Nr 182/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Przeworsku

Uchwała Nr 183/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie

Uchwała Nr 184/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Zamościu

Uchwała Nr 185/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie.

Uchwała Nr 186/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 24.08.2016r.

Uchwała Nr 187/VII/16 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej położnej pomocy finansowej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg losowych.

Uchwała Nr 188/VII/16 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki  pomocy finansowej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg losowych.

Uchwała Nr 189/VII/16 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg losowych.

Uchwała Nr 190/VII/16 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej położnej  pomocy finansowej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg losowych..

Uchwała Nr 191/VII/16 – w sprawie  zgody na wypowiedzenie warunków płacy i pracy członka organu izby.

Uchwała Nr 192/VII/16 – w sprawie zakupu fantomu dla potrzeb szkoleń.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 20 lipca 2016r.

Uchwały Nr 88-93/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 94/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

Uchwały Nr 95-102/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 103/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 104/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 11 maja 2016r.

Uchwały Nr 63-64/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 65-67/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 68/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 69/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 70/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 71-74/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 75/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarza

Uchwała Nr 76/VII/16 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/VI/15 Prezydium ORPiP z dnia 19.08.2015r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 166/11).

Uchwała Nr 77/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Nr wpisu 328/16)

Uchwała Nr 78/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych Nr wpisu 329/16)

Uchwała Nr 79/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia  szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych" Nr wpisu 330/16)

Uchwała Nr 80/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia  szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo internistyczne  dla pielęgniarek" Nr wpisu 331/16)

Uchwała Nr 81/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia  szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek" Nr wpisu 332/16)

Uchwała Nr 82/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek" Nr wpisu 333/16)

Uchwała Nr 83/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia  szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek" Nr wpisu 334/16)

Uchwała Nr 84/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 85/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 86/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 11.05.2016r.

Uchwała Nr 87/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Kaliszu.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 16 marca 2016r.

Uchwały Nr 27-28/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 29/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 30/VII/16 – w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana)

Uchwała Nr 31/VII/16 – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwały Nr 32-33/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 34/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 35/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 36/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 37-40/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 41/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 42-45/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 46/VII/16 – w sprawie wykreślenia z urzędu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki, w związku z wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu z powodu śmierci

Uchwała Nr 47/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Gdańsku

Uchwała Nr 48/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Toruniu

Uchwała Nr 49/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Koszalinie

Uchwała Nr 50/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Płocku.

Uchwała Nr 51/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 16.03.2016r.

Uchwała Nr 52/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 53/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 54-55/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 56/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 324/16 – Koordynator Bożena Dynowiak – kurs specjalistyczny – Leczenie ran program dla położnych)

Uchwała Nr 57/VII/16 – w sprawie sfinansowania kosztów podróży i pobytu w Warszawie pielęgniarki.
Uchwała Nr 58/VII/16 – w sprawie dofinansowania X edycji ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy życie”

Uchwała Nr 59/VII/16 – w sprawie wsparcia finansowego Gali Finałowej XI Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015”

Uchwała Nr 60/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej rodzinie zmarłej pielęgniarki zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego (Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 16.03.2016r.)

Uchwała Nr 61/VII/16 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/VII/16 Prezydium ORPiP dot. uzupełnienia składu Zespołu Redakcyjnego Biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 62/VII/16 – w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 488/VI/14 z dnia 10.12.2014r. i uchwały nr 67/VII/16 w sprawie przyznawania odznaczeń członkom samorządu.


*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 stycznia 2016r.

Uchwała Nr 1/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 2-4/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 5/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 6/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 7/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 8-9/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki
Uchwały Nr 10-11/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 12/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 13/VII/16 – w sprawie przyjęcia Planu Pracy Prezydium ORPiP na rok 2016.

Uchwała Nr 14/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 321/16 „Kora” Oddział Bydgoszcz – kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek).

Uchwała Nr 15/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 322/16 „Kora” Oddział Bydgoszcz – kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i polożnych).

Uchwała Nr 16/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 323/16 „Kora” Oddział Bydgoszcz – kurs specjalistyczny RKO dla pielęgniarek i położnych).

Uchwała Nr 17/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 13.01.2016r.

Uchwała Nr 18/VII/16 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Płocku

Uchwały Nr 19-20/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 21/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 22/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 23/VII/16 – w sprawie powołania składu zespołu redakcyjnego biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 24/VII/16 – w sprawie wydania upoważnienia do opiniowania sposobu podziału miesięcznie środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych .

Uchwała Nr 25/VII/16 – w sprawie zagospodarowania i wyposażenia małej Sali konferencyjnej.

Uchwała Nr 26/VII/16 – w sprawie zakupu centrali telefonicznej dla OIPiP.