Kontakt

NASZ ADRES:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. T. Kościuszki 27/30-32 VIIIp.
85-079 Bydgoszcz
NIP 554-13-03-482

email: izba@oipip.bydgoszcz.pl

TELEFONY:

Tel. kom.:  694 450 057

Centrala:
(52) 372-68-78 lub 372-79-04
(52) 362-03-75

PWZ:  (52) 322-07-83

BIURO OIPiP CZYNNE:

poniedziałek i środa: 7.30-16.30
wtorek i piątek: 7.15-15.00
czwartek dzień bez interesanta

Dyżury funkcyjnych:
Wiceprzewodnicząca ORPiP: poniedziałki 15.00-18.00 ( od 6 sierpnia do 7 września przerwa urlopowa)
Skarbnik ORPiP: wtorki 15.00-18.00
Przewodnicząca i Sekretarz ORPiP: środy 15.00-18.00

KASA CZYNNA:

poniedziałek i środa: 7.30-16.00
wtorek i piątek: 7.15-14.30


Numer konta:

BGŻ Oddział w Nakle n/Notecią
02 2030 0045 1110 0000 0397 2510