Odeszła od nas
Urszula Krzyżanowska-Łagowska 

Prezes NIPiP I Kadencji w latach 1991-1995.

Ikona i twórca wolności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Cześć Jej pamięci.

Zaproszenie do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowość-Jakość-Zdrowie” organizowaną przez Wydział Planowania i Szkolenia 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. 22 październik 2018r. Bydgoszcz
Konferencje

Zaproszenie do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowość-Jakość-Zdrowie”...

20.08.2018

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej przesłanych przez organizatora.

Konferencje

Informacja o konferencjach organizowanych przez NIPiP...

27.07.2018

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej. Zapraszamy.

Informacje

Korespondencja NIPiP oraz MZ w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa...

24.07.2018

Scany pism dostępne w załącznikach poniżej.

Aktualności

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej.

20.07.2018

Pełna treść otrzymanej informacji - scan dostępny w załączniku poniżej.

Informacje

Stanowisko nr 18 dotyczącego opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez...

20.07.2018

W załączniku poniżej stanowisko nr 18 dotyczącego opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia...

Ośrodek informacyjno-edukacyjny

Ośrodek informacyjno-edukacyjny

Zadania Ośrodka
Informacyjno-Edukacyjnego

Udzielanie informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych.

więcej

Polecamy

Współpraca

Uczenie się przez całe życie
Aktualności
Konferencje
Kształcenie