AktualnościW dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60 prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne,...

czytaj więcej
Aktualności

Zaproszenie na webinar.

05.10.2018

Szanowni Państwo, w ostatnich webinariach dotyczących szczepień ochronnych wzięło udział bardzo dużo uczestników zainteresowanych szkoleniem. Za kilka dni odbędzie się kolejne, podczas którego otrzymamy odpowiedź na pytanie Czy wciąż 95 dzieci do 5 r.ż. musi przebyć chorobę rotawirusową? Prezes NRPiP (-) Zofia Małas

czytaj więcej

Przewodnik dostępny w załączeniu poniżej.

czytaj więcej

Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 20-09-2018 Informacja dotyczący realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przekazywania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych NFZ informuje: Zarządzenie dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane...

czytaj więcej

Komunikat dotyczący opiniowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opiniowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) informujemy, iż wydanie opinii przez OIPiP może nastąpić po spełnieniu warunków poniższej procedury. Procedura jest następująca: 1) W terminie od 1.09 do 14.09.2018...

czytaj więcej

Komunikat dotyczący opiniowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opiniowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) informujemy, iż wydanie opinii przez OIPiP może nastąpić po spełnieniu warunków poniższej procedury. Procedura jest następująca: 1) W terminie od 1.09 do 14.09.2018...

czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2018r. poz. 1681) wprowadza zapewnienie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie umowy o pracę lub stosunku służbowego, nie uchylając dotychczasowych regulacji zapewniających średni wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ani nie uchyla obowiązków informacyjnych i uzyskania uzgodnień lub opinii dotychczasowych. Czytając...

czytaj więcej

Spotkanie dla pielęgniarek i pielęgniarzy zainteresowanych ofertą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tematem będzie doskonalenie zawodowe oraz możliwości służby w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Zapraszamy 7 września br. do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy ul. T. Kościuszki 27/30-32 na godz. 11.00 Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona prosimy o kontakt telefoniczny: oficer prasowy por. Diana Warchocka tel. 885-330-816 lub pracownik biura OIPiP Aleksandra Kamieńska tel. 52 372-68-78

czytaj więcej