AktualnościPrzewodniczący Duda odmawia samorządowi pielęgniarek i położnych ustawowego prawa do prowadzenia rozmów oraz podpisywania porozumień ze stroną rządową w imieniu tego środowiska. Podkreślamy, że NRPiP od lat podejmuje szereg działań zmierzających do powstrzymania deprecjonowania zawodów pielęgniarek i położnych. Czytaj więcej poniżej ......

czytaj więcej

W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 09.07.2018r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia wstrzymuje się wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów. Proszę śledzić komunikaty w tej sprawie na stronie internetowej OIPiP w Bydgoszczy.

czytaj więcej
Aktualności

Potrzebna pomoc

26.07.2018

Dzień dobry, jest zapotrzebowanie na wolontariusza/wolontariuszy, którzy mogą pomóc raz dziennie lub kilka razy w tygodniu znieść wózek mamie chorego dziecka z 4 piętra na Szwederowie, ul Gackowskiego. Dziecko miało zostać umieszczone w hospicjum jednak rodzice nie zgodzili się i ze szpitala zostanie wypisane za około dwa tygodnie. Rodzice chcą zapewnić choć odrobinę normalności w dramatycznej sytuacji, ale potrzebują pomocy. Bardzo proszę o kontakt organizacje, które mogą pomóc lub znają kogoś, kto może pomóc. Z poważaniem Marta Sikorska Zespół ds. Wspierania Organizacji...

czytaj więcej

Szanowni Państwo, Z okazji 10-lecia Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji o tematyce paliatywnej, która z jednej strony będzie naukowym ukoronowaniem naszej działalności, a z drugiej wytyczy nowe drogowskazy na kolejne lata pracy. Konferencja skierowana jest do praktyków z różnych dziedzin medycyny, którzy na co dzień stykają się z tematyką uporczywej terapii w klinikach szpitalnych, a także do środowiska pediatrycznej opieki paliatywnej z całej Polski. Liczymy, że przyczyni się ona do wypracowania wspólnych...

czytaj więcej

W załączniku poniżej stanowisko nr 18 dotyczącego opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w powyższej kwestii.

czytaj więcej

Pełna treść otrzymanej informacji - scan dostępny w załączniku poniżej.

czytaj więcej

W celu zachowania trwałej gwarancji wypłaty 4×400 złotych po wrześniu 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przekazywał świadczeniodawcom (pracodawcom) kwotę 4×400 zł (brutto brutto) na jeden etat lub równoważnik etatu. Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę) otrzymają 1100 zł (a od 1.07.2019 r. jeszcze 100 zł czyli łącznie 1200 zł) do wynagrodzenia zasadniczego (brutto). Podkreślić tutaj trzeba, że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej nie straci, a...

czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO! Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce...

czytaj więcej

Z żalem i smutkiem żegnamy Śp. Ewę Kowalską pielęgniarkę, dobrego i życzliwego Człowieka, doświadczonego samorządowca delegata na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych od I-do VI kadencji, członka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych V i VI kadencji oraz członka Komisji etyki VII kadencji, Za swoją etyczną postawę, pracę i wkład w rozwój samorządności zawodowej pielęgniarek i położnych została odznaczona najwyższym złotym odznaczeniem NRPiP „ZASŁUŻONY DLA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH” Ewo, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercu-będziesz...

czytaj więcej