AktualnościAktualności

Praca biura

08.08.2019

W dniu 16 sierpnia 2019 roku, z powodu urlopów biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Treść pisma w załączniku pomniżej. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/

czytaj więcej

Biuletyn dostępny tutaj.

czytaj więcej
Aktualności

Kontrola realizacji podwyżek

28.07.2019

Z uwagi na trudności w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia poinformował NIPiP, iż zwrócił się do wszystkich 16 Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o skontrolowanie prawidłowości rozliczenia środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Jednocześnie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zwróciła się z zapytaniem do Pełnomocników poszczególnych okręgów o udzielenie informacji w terminie do31 lipca 2019r. co do prawidłowości realizacji podwyżek pielęgniarek...

czytaj więcej
Informacje

Kontrola realizacji podwyżek

28.07.2019

Z uwagi na trudności w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia poinformował NIPiP, iż zwrócił się do wszystkich 16 Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiemo skontrolowanie prawidłowości rozliczenia środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Jednocześnie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zwróciła się z zapytaniem do Pełnomocników poszczególnych okręgów o udzielenie informacji w terminie do 31 lipca 2019r. co do prawidłowości realizacji podwyżek pielęgniarek...

czytaj więcej

I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji Zgodnie ze Stanowiskiem Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w celu omówienia i rozpatrzenia ważnych kwestii merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej oraz funkcjonowaniem samorządu w tym ewentualnych zmian regulaminów w dniach 4-5 czerwca 2019r.w Hotelu Airport Okęcie odbyły się obrady I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych...

czytaj więcej

Szanowni Państwo. W pierwszą rocznicę śmierci Przewodniczącej V i VI kadencji Ewy Kowalskiej organizowane są Msze Święte w intencji zmarłej: 5 lipca br. o godz. 18.00 w Kościele Garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Bydgoszczy ( intencja od rodziny), 7 lipca br. o godz. 11.00 w Kościele pw. Świętego Krzyża ul. Artyleryjska 10 w Bydgoszczy ( intencja od Koła Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych i członków ORPiP) Z poważaniem Katarzyna Florek Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy

czytaj więcej

Szanowni Państwo, Badanie ankieto­we "Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak wystarczają­cej ilości pokarmu (u prawie 40 respondentek). Wśród kolejnych powodów wskazanych przez ankietowane znalazły się: brak odpowiedniej...

czytaj więcej