Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu

Pielęgniarki i Położne, które ukończyły:

  • liceum medyczne
  • szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki, położonej

i dotychczas nie wystąpiły o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli złożą w biurze OIPiP stosowny wniosek

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 52 322 07 83, e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl

 

UWAGA!!!

Wzory wniosków do wypełnienia znajdują się w zakładce WZORY WNIOSKÓW (w górnej części strony) lub bezpośrednio klikając TUTAJ