Wzory wniosków

doc
Pobierz
WNIOSEK O WYDANIE OPINII w sprawie sposobu podziału wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.docx
docx, 17 KB
doc
Pobierz
oświadczenie o opłacaniu składek 2018r_07.doc
doc, 91 KB
doc
Pobierz
Wniosek o rozłożenie płatności zaległych składek na raty 06_18.doc
doc, 46 KB
doc
Pobierz
Wniosek o przeszkolenie po 5 letniej przerwie.docx
docx, 17 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sparwie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP.pdf
pdf, 382 KB
pdf
Pobierz
Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego.pdf
pdf, 221 KB
Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej - okręgowy rejestr pielęgniarek i położnych.

doc
Pobierz
Zał nr 1- wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.docx
docx, 41 KB
doc
Pobierz
Zał nr 2- wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu piel-poł, osobie nie będącej obywatelem UE.docx
docx, 50 KB
doc
Pobierz
Zał nr 3- wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu piel-poł, obywatelowi UE.docx
docx, 45 KB
doc
Pobierz
Zał nr 4- wniosek o wpis do okręgowego rejestru.docx
docx, 29 KB
doc
Pobierz
Zał nr 5- wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru.docx
docx, 31 KB
doc
Pobierz
Zał nr 6- wniosek o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu.docx
docx, 35 KB
doc
Pobierz
Zał nr 7- wniosek o wymianę na nowe prawa wykonywania zawodu w przypadku braku obecnie obowiązujacego druku dokumentu oraz w przypadku braku miejsca na adnotacje w obowiązującym druku.docx
docx, 39 KB
doc
Pobierz
Zał nr 8A- aktualizacja danych osobowych (dane identyfikacyjne, dane osobowe,dane kontaktowe).docx
docx, 27 KB
doc
Pobierz
Zał nr 8B- aktualizacja (dane identyfikacyjne, dane o wykształceniu, dane o stopniach i tytułach naukowych).docx
docx, 30 KB
doc
Pobierz
Zał nr 8C-aktualizacja (dane identyfikacyjne, dane o stażu podyplomowym).docx
docx, 25 KB
doc
Pobierz
Zał nr 8D- aktualizacja (dane identyfikacyjne, dane o posiadanych prawach wykonywania zawodu, dacie rozpoczęcia wykonywania zawodu).docx
docx, 25 KB
doc
Pobierz
Zał nr 8E- aktualizacja (dane identyfikacyjne,dane o aktualnym zatrudnieniu).docx
docx, 29 KB
doc
Pobierz
Zał nr 8F- aktualizacja (dane identyfikacyjne, dane o poprzednim zatrudnieniu).docx
docx, 27 KB
doc
Pobierz
Zał nr 8G- aktualizacja (dane identyfikacyjne, dane o specjalizacji i kursach).docx
docx, 26 KB
doc
Pobierz
Zał nr 8H- aktualizacja (dane identyfikacyjne, dane do korespondencji).docx
docx, 34 KB
doc
Pobierz
Zał nr 9- tabela kodów OIPiP i tabela kodów województw.docx
docx, 26 KB
doc
Pobierz
Zał nr 10- oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu.docx
docx, 24 KB
doc
Pobierz
Zał nr 11- oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu po zaprzestaniu.docx
docx, 24 KB
doc
Pobierz
Zał nr 12- oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu.docx
docx, 24 KB
doc
Pobierz
Zał nr 14- Oświadczenie piel-poł obywatela Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu.docx
docx, 39 KB
doc
Pobierz
zał nr 15 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez OIPiP.docx
docx, 26 KB
doc
Pobierz
wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjch do wykonywania zawodu w krajach UE.docx
docx, 24 KB
Wnioski do indywidualnych ubezpieczeń OC

W związku z podpisaniem z TU Inter Polska S.A. porozumienia w sprawie ubezpieczenia członków OIPiP w Bydgoszczy, poniżej do pobrania wnioski do ubezpieczenia OC obowiązujące od 01.05.2014 r. Dotyczą one dwóch indywidualnych ubezpieczeń (dobrowolnego i obowiązkowego) będących uzupełnieniem umowy zbiorowej.

Wnioski dla odchodzących na emeryturę

Regulamin udzielania Patronatu Honorowego przez Okręgową Izbę Pielegniarek i Położnych w Bydgoszczy

Regulamin przyznawania odznaczeń ,,Złoty Czepek”

Zatwierdzony Uchwałą 290/VII/17 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 19.04.2017r.