Wzory wniosków

doc
Pobierz
oświadczenie o opłacaniu składek 2018r_.doc
doc, 90 KB
doc
Pobierz
wniosek o rozłożenie zaległych płatnośc składeki na raty.doc
doc, 46 KB
doc
Pobierz
Wniosek o przeszkolenie po 5 letniej przerwie.docx
docx, 17 KB
doc
Pobierz
wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu w UE.doc
doc, 50 KB
doc
Pobierz
TABELA KODÓW OIPIP
doc, 79 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sparwie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP.pdf
pdf, 382 KB
pdf
Pobierz
Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego.pdf
pdf, 221 KB
Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej - praktyka indywidualna, specjalistyczna i grupowa

pdf
Pobierz
Uchwała Nr 147_VII_2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. .pdf
pdf, 149 KB
doc
Pobierz
zał nr 1 - wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.docx
docx, 33 KB
doc
Pobierz
Zał nr 2- wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu dla osoby NIE BĘDĄCEJ obywatelem UE.docx
docx, 35 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 3- wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu dla osoby BĘDĄCEJ obywatelem UE.docx
docx, 23 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 4A - wniosek o wpis do rejestru OIPiP w Bydgoszczy.docx
docx, 28 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 4B - wniosek o wykreślenie z rejestru OIPiP w Bydgoszczy.docx
docx, 28 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 4C - wniosek o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu.docx
docx, 32 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 5 - arkusz zgłoszeniowy-aktualizacyjny.docx
docx, 68 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 5a wkładka dodatkowa do arkusza zgłoszeniowego-aktualizacyjnego.docx
docx, 51 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 7A - oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu.docx
docx, 24 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 8 - oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu po okresie zaprzestania.docx
docx, 24 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 8.1- oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa wykonywania zawodu.docx
docx, 21 KB
doc
Pobierz
Zał. nr 9 - wymiana prawa wykonywania zawodu na obowiązujący wzór (dla osób posiadzjących prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów).docx
docx, 27 KB
doc
Pobierz
Wniosek o wykreślenie GRUPOWEJ PRAKTYKI PIEL-POŁ
doc, 114 KB
doc
Pobierz
Wniosek o wykreślenie INDYWIDUALNEJ Praktyka Piel i Poł
doc, 94 KB
Wnioski do indywidualnych ubezpieczeń OC

W związku z podpisaniem z TU Inter Polska S.A. porozumienia w sprawie ubezpieczenia członków OIPiP w Bydgoszczy, poniżej do pobrania wnioski do ubezpieczenia OC obowiązujące od 01.05.2014 r. Dotyczą one dwóch indywidualnych ubezpieczeń (dobrowolnego i obowiązkowego) będących uzupełnieniem umowy zbiorowej.

Wnioski dla odchodzących na emeryturę

doc
Pobierz
Fundusz emerytalny.doc
doc, 52 KB
Wnioski o refundację

pdf
Pobierz
REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA.pdf
pdf, 98 KB
doc
Pobierz
wzor-wniosek-o-refundacje-2017-1-1.doc
doc, 441 KB
Regulamin udzielania Patronatu Honorowego przez Okręgową Izbę Pielegniarek i Położnych w Bydgoszczy

doc
Pobierz
PATRONAT HONOROWY. Wzór regulaminu.docx
docx, 16 KB
doc
Pobierz
wniosek o patronat honorowy2.doc
doc, 136 KB
Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia

doc
Pobierz
wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki:położne.docx
docx, 15 KB
doc
Pobierz
wniosek o wydanie opinii wzór POZ.doc
doc, 42 KB
Regulamin przyznawania odznaczeń ,,Złoty Czepek”

Zatwierdzony Uchwałą 290/VII/17 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 19.04.2017r.

doc
Pobierz
Wniosek do regulaminu Złoty czepek.doc
doc, 54 KB