Wzory wniosków

doc
Pobierz
oświadczenie o opłacaniu składek 2018r_07.doc
doc, 91 KB
doc
Pobierz
Wniosek o rozłożenie płatności zaległych składek na raty 06_18.doc
doc, 46 KB
doc
Pobierz
Wniosek o przeszkolenie po 5 letniej przerwie.docx
docx, 17 KB
doc
Pobierz
wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu w UE.doc
doc, 50 KB
doc
Pobierz
TABELA KODÓW OIPIP
doc, 79 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sparwie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP.pdf
pdf, 382 KB
pdf
Pobierz
Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego.pdf
pdf, 221 KB
Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej - praktyka indywidualna, specjalistyczna i grupowa

Wnioski do indywidualnych ubezpieczeń OC

W związku z podpisaniem z TU Inter Polska S.A. porozumienia w sprawie ubezpieczenia członków OIPiP w Bydgoszczy, poniżej do pobrania wnioski do ubezpieczenia OC obowiązujące od 01.05.2014 r. Dotyczą one dwóch indywidualnych ubezpieczeń (dobrowolnego i obowiązkowego) będących uzupełnieniem umowy zbiorowej.

Wnioski dla odchodzących na emeryturę

Regulamin udzielania Patronatu Honorowego przez Okręgową Izbę Pielegniarek i Położnych w Bydgoszczy

Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia

Regulamin przyznawania odznaczeń ,,Złoty Czepek”

Zatwierdzony Uchwałą 290/VII/17 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 19.04.2017r.