OpinieAnestezjologia jest jedyną dziedziną medycyny, która doczekała się standardów w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 27 lutego 1998r. Pełna nazwa brzmi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U.Nr37, poz. 215 z póż. zm stanowi, że podczas znieczulenia lekarzowi anestezjologowi towarzyszy przeszkolona pielęgniarka. Pielęgniarka przeszkolona to taka, która...

czytaj więcej

Anestezjologia jest jedyną dziedziną medycyny, która doczekała się standardów w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 27 lutego 1998r. Pełna nazwa brzmi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U.Nr37, poz. 215 z póż. zm stanowi, że podczas znieczulenia lekarzowi anestezjologowi towarzyszy przeszkolona pielęgniarka. Pielęgniarka przeszkolona to taka, która...

czytaj więcej

Katowice, dnia 19.05.2013 r. Jednym z najważniejszych zadań stawianych pielęgniarkom operacyjnym jest zapewnienie pacjentowi, u którego przeprowadzany jest zabieg operacyjny bezpieczeństwa, także takie postępowanie, które nie prowadzi do powstania u pacjenta zakażenia szpitalnego, za które byłaby odpowiedzialna pielęgniarka, a któremu można było zapobiec stosując wszystkie niezbędne elementy wiedzy, praktyki, środków, wyposażenia i organizacji pracy. W zakresie prewencji zakażeń szpitalnych pielęgniarki operacyjne są zobowiązane do przestrzegania wielu procedur tych...

czytaj więcej

Bydgoszcz, 28.11.2011 r. Opinia w sprawie osób uprawnionych do przeprowadzenia defibrylacji automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi (AED) Zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 3, pkt.7 - pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Powyższy zapis określa, że : pierwsza pomoc –...

czytaj więcej

Bydgoszcz 02- 09 -11Koordynator ds. szkoleńPrzy Okręgowej Izbie Pielęgniareki Położnych w Bydgoszczy Szanowni Państwo ! Odpowiadam na pytania, które mam nadzieję ułatwią Państwu wykonywanie czynności w codziennej pracy, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Wykonywanie czynności zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego), to zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i sobie samym. Pielęgniarce/położnej pracującej w oddziale zabiegowym, posiadającej zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie...

czytaj więcej