Sprawy emerytów

 

Koło emerytowanych pielęgniarek i położnych zostało powołane  z potrzeby środowiska i za zgodą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji.

W skład Zarządu Koła Seniorów wchodzą:

Przewodnicząca                           - Janina Brzezińska

Wiceprzewodnicząca                 - Janina Szczypiorska

                                                           Małgorzata Kilichowska

Sekretarz                                      - Urszula Kasprowicz

Wyżej wymienione osoby działają na rzecz emerytowanych koleżanek i kolegów " non profit", co oznacza zaangażowanie czasu własnego, dobrej woli, całkowicie bezinteresownie, dobrowolnie i bezpłatnie, a wszystkie spotkania okolicznościowe finansuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy na podstawie podjętych Uchwał.

********************

Koło Seniorów przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy planuje zorganizować jednodniową wycieczkę do Chełmna w dniu 14 czerwca 2019 r. Szczegóły organizacyjne zostaną omówione podczas najbliższego spotkania.

**********

 

**********