Uchwały - Zjazdy - VII Kadencja (2015 - 2019)

XXXII OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
16 marca 2016r.

Wykaz podjętych Uchwał

Uchwała Nr 1/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ORPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 2/VII/16 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Uchwała Nr 3/VII/16 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej oraz rozliczenia budżetowego za rok 2015.

Uchwała Nr 4/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia planu budżetu ORPiP na rok 2016.

Uchwała Nr 5/VII/16 – w sprawie zasad gospodarki finansowej OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 6/VII/16 – w sprawie upoważnienia ORPiP do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.

Uchwała Nr 7/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na I kwartał 2017 roku.

Uchwała Nr 8/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 9/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 10/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.