Informacje SkarbnikaInformacje Skarbnika

Zmiana wysokości składki na 2019 rok

24.01.2017

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2019 roku określona została Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. i przedstawia się następująco: Pielęgniarka, położna Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub...

czytaj więcej