Informacje Skarbnika


Obowiązkowy NIP na paragonie

Data publikacji: 08.01.2020

Obowiązkowy NIP na paragonie

 

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla przedsiębiorców będzie możliwe pod warunkiem, że paragon zawiera NIP nabywcy.

Oznacza to, że jeżeli będziemy żądać faktury do paragonu, musimy przed jego wystawieniem zgłosić numer NIP.

Przepisy nie przewidują korekty paragonu. Jeżeli zatem na paragonie fiskalnym zostanie umieszczony niewłaściwy numer NIP, to nie będzie możliwe wystawienie faktury na nabywcę.

Paragon z podanym numerem NIP wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł jest traktowany jako faktura uproszczona – nie ma więc obowiązku wystawienia faktury do paragonu poniżej tej kwoty.

Wystawienie paragonu dla osób fizycznych niebędących podatnikiem pozostaje bez zmian. Obowiązek wystawienia faktury dla klientów indywidualnych powstaje dopiero z chwilą zgłoszenia przez nich takiego żądania, jeśli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Telefoniczna, Krajowa Informacja Podatkowa poinformowałą w dniu 07 stycznia 2020r, że na dzień dziesiejszy w przypadku podatników VAT zwolnionych Ministerstwo Finansów nie wydało jeszcze dokładnych wyjaśnień jak stosować przepisy, ponieważ odnoszą się one do czynnych podatników VAT.

Informacja sporządzona jest przez Biuro Rachunkowe IBK obsługujące OIPiP w Bydgoszczy.