Informacje Koronawirushttps://nipip.pl/dostawy-srodkow-ochrony-osobistej/Szanowni Państwo Na prośbę Pana Sebastiana Irzykowskiego Wiceprezesa NRPiP w załączeniu przesyłam pismo ws. promocji działań samorządu w zakresie wspierania pielęgniarek i położnych w walce z epidemią. Z poważaniemJanina PrzastekDział Merytorycznytel. 22 327 61 80 | j.przastek@nipip.pl Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnychul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawatel. 22 327 61 61 | www.nipip.pl Fax 22 327 61 60 | nipip@nipip.pl

czytaj więcej

Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 lipca br. Z poważaniem Joanna Walewander Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

czytaj więcej

Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 2 lipca br. Z poważaniem Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

czytaj więcej

Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 lipca br. Z poważaniem Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

czytaj więcej

Szanowni Państwo, W imieniu Pani Zofii Małas Prezes NRPiP, zwracamy się z prośbą Pani Alicji Szewczyk Konsultant Krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego o rozpowszechnienie informacji wśród pielęgniarek i ewentualne zamieszczenie na stronie OIPiP prośby o wypełnienie anonimowej ankiety-Diabetes Nurses COVID19 survey, dotyczącej wpływu COVID-19 na pacjentów chorych na cukrzycę, dostępnej w podanym linku na stronie Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij Z poważaniem Janina...

czytaj więcej

Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19 czerwca br. Z poważaniem Mariola Łodzińska Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

czytaj więcej

Szanowni Państwo! Biuro krajowe WHO w Polsce zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety online dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19 oraz o dystrybucję tego kwestionariusza w swoich sieciach kontaktów. Ankieta została przygotowana przez ekspertów WHO i Międzynarodowej Organizacji Pracy, w celu zgromadzenia danych nt. czynników ryzyka w czasie trwania epidemii i sposobów ich kontrolowania. Grupa docelowa badania jest bardzo szeroka – od specjalistów świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania...

czytaj więcej

Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 17 czerwca br. Z poważaniem Ewa Janiuk Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

czytaj więcej

Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 czerwca br. Z poważaniem Mariola Łodzińska Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

czytaj więcej

Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 10 czerwca br. Z poważaniem Sebastian Irzykowski Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

czytaj więcej