Opinie


Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie pracy położnej POZ na stanowisku pielęgniarki.

Data publikacji: 29.12.2016

Opinia w załączniku poniżej.