Opinie


Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12.03.2018r. w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego.

Data publikacji: 10.04.2018

Scan w/w pisma poniżej.