AktualnościKorespondecja NRPiP do Pani Premier Beaty Szydło oraz do Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej ...

Korespondecja NRPiP do Pani Premier Beaty Szydło oraz do Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej w sprawie propozycji zmian w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek - ciąg dalszy potwierdzający niezmienne w tej kwestii stanowisko NRPiP.

czytaj więcej
PILNE!!! Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 roku...

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zamian systemowych w obszarze kształcenia...

czytaj więcej
PILNE!!! Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 roku...

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zamian systemowych w obszarze kształcenia...

czytaj więcej
Informacja prasowa z sesji „Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM” zorganizowana w ramach XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich.

Informacja prasowa z sesji „Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM” zorganizowana w ramach XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich.

czytaj więcej
Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 roku w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich...

Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 roku w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami...

czytaj więcej
KOMUNIKAT w sprawie kursów specjalistycznych

stanowiących warunki zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.

czytaj więcej
Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 18 lipca 2016 r., w Centrali NFZ, odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezesem ....

czytaj więcej
Stanowisko NIPiP z dnia 19 lipca 2016 r.

Stanowisko NIPiP z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych /technikach

czytaj więcej
Informacja
Informacje

Informacja

21.07.2016

Informacja dla świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z kolejnym etapem realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

czytaj więcej