W związku z wprowadzeniem od dnia 1stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne , Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat: „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept”, autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed

czytaj więcej
Kursy i szkolenia

Zapobieganie zakażeniom HCV

19.08.2016

Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny zapraszają pracowników sektora usług medycznych LEKARZY, STOMATOLOGÓW, PIELĘGNIARKI, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, POŁOŻNE, oraz DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH na BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS - agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" organizują szkolenia dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową. W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

czytaj więcej

Projekt „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

czytaj więcej

Wprowadzenie do zdrowia populacji – przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu na poziomie regionalnym. Praca z adresatami. organizowane w ramach Projektu predefiniowanego pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”,współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,realizowanego w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” Bydgoszcz, 28 czerwca 2016 r. - program szkolenia

czytaj więcej

28 czerwca 2016 Bydgoszcz bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych zobacz szczegóły tematyka szkolenia

czytaj więcej

Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych 5 lipca 2016 r. Miejsce szkolenia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy ul. T. Kościuszki 27/30-32

czytaj więcej

ZAPRASZAMY POŁOŻNE i PIELĘGNIARKI DO UDZIAŁU W SPOTKANIU EDUKACYJNYM

czytaj więcej

Komisja ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki/położne zatrudnione w POZ , DPS, Żłobkach, Szkołach do udziału w bezpłatnym kursie dokształcającym.

czytaj więcej