Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla położnych i pielęgniarek środowiskowych.

czytaj więcej

OIPiP w Toruniu zaprasza na bezpłatne szkolenia...

czytaj więcej

W związku z wprowadzeniem od dnia 1stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne , Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat: „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept”, autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed

czytaj więcej

Projekt „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

czytaj więcej

Komisja ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki/położne zatrudnione w POZ , DPS, Żłobkach, Szkołach do udziału w bezpłatnym kursie dokształcającym.

czytaj więcej