Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zaprasza na dwudniowe bezpłatne warsztaty edukacyjne pielęgniarki, które w latach 1990-2010 ukończyły kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek...

Data publikacji: 26.11.2018

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 

zaprasza na dwudniowe bezpłatne warsztaty edukacyjne 

pielęgniarki, które w latach 1990-2010 ukończyły kurs specjalistyczny 
w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek.

Warsztaty mają na celu zaktualizowanie wiedzy praktycznej i teoretycznej 
na podstawie obecnie funkcjonujących przepisów z uwzględnieniem nowości 
w dziedzinie wakcynologii.

Termin zajęć teoretycznych 12 styczeń 2019r.( sobota)

Termin zajęć praktycznych ( jeden dzień)  podany zostanie po ustaleniu liczby chętnych.

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikaty.

Zajęcia praktyczne odbędą się w placówkach, które mają aktualnie podpisane umowy z OIPiP w Bydgoszczy na prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

 

Zgłoszenia prosimy przysyłać tylko i wyłącznie mailowo do 12 grudnia 2018r. na adres: szkolenia@oipip.bydgoszcz.pl

W zgłoszeniu należy podać:

Imię i Nazwisko

Miejsce Pracy

Nr PWZ

tel. kontaktowy

oraz dodatkowo skan posiadanego zaświadczenia o ukończonym kursie specjalistycznym w zakresie "szczepienia ochronne” dla pielęgniarek.

Informacji na temat warsztatów udzielają pracownicy Działu Kształcenia 
pod numerem 52 362 03 75 lub 52 372 68 78 lub 694 450 057.