Zespoły

Zespół ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych.

Przewodnicząca : Mirosława Uczyńska 
Wiceprzewodnicząca : Lidia Bereda
Sekretarz : Beata Harczenko