Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie pt. "Stan pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce".

Data publikacji: 16.01.2023

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie i analiza sytuacji w zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to zarazem pierwszy projekt badawczy, który skierowany jest do członków naszego samorządu.   

Ankieta pt. "Stan pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce" jest próbą odpowiedzi na wiele pytań.

Ankieta dostępna TUTAJ

Chcemy poznać Wasze motywacje do podjęcia zawodu w przeszłości, a także te, które sprawiają, że wykonujecie go obecnie. Zapytamy o Waszą sytuację zawodową: o wynagrodzenia, miejsca pracy, satysfakcję z wykonywanej pracy, a także o czas, jaki na nią poświęcacie. 

Stawiamy na transparentność i otwartą dyskusję, dlatego będą także pytania o ocenę działań Samorządu i oczekiwania wobec Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Będzie także możliwość wypowiedzi na temat nowych uprawnień i kompetencji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne dla rozwoju i przyszłości naszych zawodów, dlatego prosimy o jej wypełnienie. 

Pamiętajcie - każda ankieta ma znaczenie, bo przynosi rzetelne informacje o aktualnym stanie środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wziąć udział w badaniu. Jego wyniki posłużą nam do rozmów z osobami i instytucjami decydującymi o ochronie zdrowia w Polsce, a więc także o sytuacji naszych zawodów. Będą dla nas istotnym argumentem w prowadzeniu negocjacji o lepszą przyszłość pielęgniarek i położnych.   

Ankieta jest anonimowa - jej wypełnienie zajmie Wam nie więcej niż kilkanaście minut. Na wypełnione ankiety czekamy do 27 stycznia 2023 roku. 

Raport z ankiety zostanie opublikowany na stronie NIPiP.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!