Zamówienia publicznePOWIADOMIENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 2/BYD/OLiWR1/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część 1 dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe...

czytaj więcej

POWIADOMIENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 2/BYD/OLiWR1/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część 1 dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje...

czytaj więcej

POWIADOMIENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 2/BYD/OLiWR1//5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część 1 dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe...

czytaj więcej

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 1/BYD/WiBF/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego...

czytaj więcej

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 1/BYD/WiBF/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych,...

czytaj więcej

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 1/BYD/WiBF/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego...

czytaj więcej