Zamówienia publiczneZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/BYD/SP/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15.

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/BYD/SP/5.4/kierownik

21.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/BYD/SP/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „„Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/BYD/SP/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15. Szczegóły w plikach...

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 11/BYD/OPCD/5.4/staż w sprawie wyłonienia opiekunów zajęć stażowych do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Opieka pielęgniarska w leczeniu systemowym dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Szczegóły w załączniku poniżej.

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 11/BYD/OPCD/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Opieka pielęgniarska w leczeniu systemowym dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Szczegóły w załączniku poniżej.

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego 09/BYD/OLiWR1/5.4/staż w sprawie wyłonienia opiekunów zajęć stażowych do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Szczegóły w pliku poniżej.

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego 09/BYD/OLiWR1/5.4/egzamin w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Szczegóły w pliku poniżej.

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 11/BYD/OPCD/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska w leczeniu systemowym dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Szczegóły w pliku poniżej.

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 11/BYD/OPCD/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursów do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Opieka pielęgniarska w leczeniu systemowym dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Szczegóły w pliku poniżej.

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego Nr 11/BYD/OPCD/5.4/egzamin w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska w leczeniu systemowym dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Szczegóły w pliku poniżej.

czytaj więcej