Zamówienia publiczneZAPYTANIE OFERTOWE Nr 14/BYD/OLiWR1/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 14/BYD/OLiWR1/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” wramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 14/BYD/OLiWR1/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” wramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15. Szczegółowe...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/BYD/OPCD/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych,realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/BYD/OPCD/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/BYD/OPCD/5.4/kierownikw sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu"Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-...

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego 10/BYD/EKG/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegóły w pliku poniżej.

czytaj więcej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego 10/BYD/EKG/5.4/egzamin w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegóły w załączniku poniżej

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/BYD/SP/5.4/egzamin

21.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/BYD/PO/5.4/egzamin w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” wramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15.

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/BYD/SP/5.4/staż

21.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/BYD/SP/5.4/staż w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych "Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” wramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15.

czytaj więcej