Zamówienia publiczneZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/BYD/SP/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/BYD/SP/5.4/kierownik

24.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/BYD/SP/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/BYD/SP/5.4/egzamin.

24.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/BYD/SP/5.4/egzamin w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w plikach poniżej.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/BYD/PO/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15. Szczegółowe informacje w plikach...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/BYD/PO/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15. Szczegółowe...

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 15/BYD/PO/5.4/kierownik

27.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/BYD/PO/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15. Szczegółowe informacje w plikach...

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 13/BYD/OPCD/5.4/staż

23.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/BYD/OPCD/5.4/staż w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 13/BYD/OPCD/5.4/staż

22.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/BYD/OPCD/5.4/staż w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer...

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 13/BYD/OPCD/5.4/egzamin

22.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/BYD/OPCD/5.4/egzamin w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 14/BYD/OLiWR1/5.4/egzamin w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15.

czytaj więcej