Zamówienia publiczne


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/wykładowca

Data publikacji: 22.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.