Zamówienia publiczne


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/kwalifikacja

Data publikacji: 22.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej  kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek,realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.