Zamówienia publiczne


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 18/BYD/OLiWR2/5.4/kierownik

Data publikacji: 07.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 18/BYD/OLiWR2/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierownika kursu do przeprowadzenia kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept część 2” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.