Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Tel. kom.: 694 450 057
Centrala: (52) 372-68-78 lub (52) 372-79-04
Adres:
ul. T. Kościuszki 27/30-32 VIIIp. 85-079 Bydgoszcz
Kontakt | Dodaj do ulubionych | Napisz do nas
Środa 27 lipiec, 2016
Liczba odwiedzin 895020
Imieniny:

Seminaria

Lista planowanych szkoleń i konferencji organizowanych przez Instytut Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. w Warszawie


K L E M A R
W y d a w n i c t w o S p e c j a l i s t y c z n e * S z k o l e n i a
zaprasza na specjalistyczne seminarium o tematyce:

Kontrakty cywilnoprawne pielegniarek i położnych

Czas pracy pielęgniarki i położnej

Zmiany statusu pielęgniarki i położnej w przekształceniach i prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej

Prowadzący: prof. dr hab. Zdzisław KUBOT– pracownik naukowy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Termin: WARSZAWA, 20 kwietnia 2011r. godz. 10:30- 14:30
Miejsce: WARSZAWA, PAN, ul. Trojdena 4 (sala konferencyjna)


XII edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE W PRACY
PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH i RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Warszawa, 30 marca 2010 r.

Program:

10:00 Wykład: Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej – podstawy prawne i praktyka stosowania

 1. Podstawy prawne
 2. Dokumentacja w postaci elektronicznej - co to znaczy
 3. Podmioty uprawnione do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
 4. Jak prowadzić dokumentacje medyczna w postaci elektronicznej - wybrane obowiązki
 5. Praktyczne problemy dokumentacji elektronicznej

Jakub Rzymowski, www.prawokomputerowe.pl

10:50 Wykład: Informatyczne wsparcie systemu ratownictwa medycznego. Funkcjonalność teleinformatyki i telemedycyny w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 1. Historia wykorzystania teleinformatyki (IT) i telemedycynyw ratownictwie
 2. Perspektywy i możliwości zwiększenia efektywności zarządzania ratownictwem przy wykorzystaniu IT i Systemów Wspomagania Dowodzenia
 3. Współczesne możliwości wykorzystania IT i telemedycyny w ratownictwie medycznym w Polsce
 4. Pierwsze polskie doświadczenia w wykorzystaniu IT w ratownictwie przedszpitalnym
 5. Wykorzystanie teleinformatyki i telemedycyny w ratownictwie szpitalnym i lecznictwie
 6. Integracja systemu zarządzania ratownictwem i lecznictwem przy wykorzystaniu IT

dr Arkadiusz Trzos, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:50 Przerwa, poczęstunek

12:20 Wykład: Zapotrzebowanie na systemy informatyczne w pracy pielęgniarek (pielęgniarski system informatyczny)

 1. Konsekwencje teoretyczno – praktyczne tradycyjnego dokumentowania danych.
 2. Zainteresowanie formalizacją języka pielęgniarskiego.
 3. Pielęgniarskie systemy informatyczne (na przykładzie NANDA i ICNP).
 4. Przygotowanie rodzimego pielęgniarstwa do zarządzania danymi.
 5. Zakres i charakter wyzwań stojących przed rodzimym pielęgniarstwem.

dr Jolanta Górajek-Jóźwik, Zakład Teorii Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

13:20 Case study: Funkcjonalności wdrożonego systemu informatycznego w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym

 1. Budowa Systemu Zarządzania w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym – efekty, kierunki rozwoju
 2. Misja i cele przyświecające informatyzacji w ratownictwie medycznym
 3. Obsługa zgłoszeń i zdarzeń - wsparcie dyspozytora podczas wywiadu medycznego, a także dokumentacja zdarzeń
 4. Optymalizacja położenia jednostek i wizualizacji sytuacji
  - podpowiedzi najbardziej optymalnych decyzji
  - planowanie rozmieszczenia sił i środków
 5. Praca w terenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
  - uzupełnianie dokumentacji podczas wyjazdu
  - udostępnienie wydrukowanych informacji po przekazaniu pacjenta do Szpitala.
  - nawigacja do miejsca zdarzenia.
  - obsługa zdarzeń masowych
 6. Szybkie generowanie rozliczeń i statystyk

Władysław Mizia, WASKO S.A.

13:50 Wykład: Funkcjonalności Elektronicznego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Jest to zbiór informacji o osobach posiadających prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce. Informacje te są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych. Wpisów danych dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę lub położną w postępowaniu, w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób nieupoważnionych.

 1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu oraz zakres danych objętych rejestrem.
 2. Zasady działania okręgowych rejestrów pielęgniarek i położnych (ORPiP) jako samodzielnych zbiorów danych oraz jako elementów składowych CRPiP.
 3. Zarządzanie danymi zawartymi w ORPiP oraz CRPiP.
 4. Rola pielęgniarek i położnych w aktualizowaniu informacji jako podstawa funkcjonowania CRPiP.
 5. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych CRPiP.
 6. Perspektywa rozwoju systemu.

Elżbieta Garwacka-Czachor, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

14:30 Przerwa

14:50 Wykład: Rola pielęgniarek w zarządzaniu indywidualną dokumentacją medyczną i w realizacji uprawnień pacjentów; dotyczących dostępu do dokumentacji

 1. Miejsce pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia.
 2. Zawód pielęgniarki jako wolny zawód.
 3. Zawód pielęgniarki jako zawód samodzielny.
 4. Formy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki.
 5. Prawne uwarunkowania zarządzania indywidualną dokumentacją medyczną pacjenta przez pielęgniarkę w świetle obowiązującego prawa oraz projektów aktów prawnych.
 6. Interakcje pielęgniarka – pacjent w kontekście nowej regulacji praw pacjenta.
 7. Uprawnienie pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej a obowiązek pielęgniarki do zapewnienia pacjentowi możliwości skorzystania z tego prawa.

dr n. med. Igor Szwiec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15:30 Wykład: Bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w kontekście zadań pielęgniarek - zastosowanie technologii informatycznych w monitorowaniu procesów

 1. Zarządzanie opieką pielęgniarską
 2. Zarządzanie środowiskiem opieki
 3. Bezpieczeństwo okołooperacyjne pacjenta
 4. Bezpieczeństwo farmakoterapii szpitalnej
 5. Bezpieczeństwo opieki pediatrycznej
 6. Bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 30 marca 2010 r. (wtorek)
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby dla przedstawicieli sektora medycznego:

 • 380 zł + 22% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym do 15 marca 2010 r.
 • 550 zł + 22% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym od 16 marca 2010 r.

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie w obradach.

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres poczty elektronicznej cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie 22 870-69-78 lub 22 871-85-51

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. , rok założenia 1991
NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659
XIII wydział gospodarczy KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
wysokość kapitału zakładowego 50 000
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
tel. 22 870 69 10, 22 871 85 51
faks 22 870 69 95, 22 517 36 20
www.cpi.com.pl

Zobacz jeszcze w tym dziale
Wyszukiwarka
Współpraca
Polecamy