Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Data publikacji: 30.09.2019

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Zgodnie z Uchwałą nr 811/VII/19 z dnia 27.09.2019r. Okręgowej Rady Pielęgniarek   i Położnych w Bydgoszczy, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Bydgoszczy będzie realizował bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych. 

Począwszy od 01.10.2019r. zapraszamy członków OIPiP w Bydgoszczy na bezpłatne kursy specjalistyczne:

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.
2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
4. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia odbywają się w Bydgoszczy i są bezpłatne dla Członków OIPiP regularnie opłacających składki.