Zaproszenie do udziału w spotkaniu edukacyjnym „WIELOCHOROBOWOŚĆ – specyfika opieki nad pacjentem geriatrycznym”. 13.11.2018r, siedziba OIPiP w Bydgoszczy

Data publikacji: 26.10.2018