Zaproszenie dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych POZ i DPS do udziału w bezpłatnym szkoleniu ...

Data publikacji: 25.05.2017

Kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych

Komisja ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego

oraz
Komisja ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy


zaprasza pielęgniarki, pielęgniarzy, położne zatrudnione w placówkach
Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Domach Pomocy Społecznej
do udziału w  bezpłatnym szkoleniu na temat

 

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne według aktualnych wytycznych

 

Terminy szkolenia do wyboru:  12.06.2017 r. lub 13 .06.2017 r. ( alternatywnie)

Czas trwania kursu: od godz. 13.00 do godz.19.00

Miejsce: OIPIP, ul. T. Kościuszki 27/30-32 VIIIp. Bydgoszcz

 

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, w jednej edycji maksymalnie 10 osób.


Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku pobranego ze strony internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy w terminie do 30.05.2017.

Wniosek dostępny poniżej w załączniku.