Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach będzie organizować szkolenie pt. „Prawo dla pielęgniarek i położnych”. 5-6 kwietnia 2019 roku.

Data publikacji: 24.01.2019