Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zapraszają na bezpłatne, dwudnioweszkolenie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. 2-3 grudnia 2019 r. Warszawa

Data publikacji: 23.10.2019