Informacja o szkoleniach z zakresu psychogeriatrii.

Data publikacji: 16.01.2018

Bydgoszcz, 09.01.2018

 

Szanowni Państwo,

 

                  Zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie w Państwa Placówce informacji o bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (konkurs dotyczący „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”).  Proponowane szkolenia dotyczą problematyki psychogeriatrii – leczenia, terapii i opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi i adresowane są do szerokiego grona specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, opiekunów zawodowych oraz rodzin osób chorujących na otępienia). Udział w szkoleniach pozwoli na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych pracy z pacjentami z otępieniem i ich rodzinami. Będzie okazją do podniesienia własnych kwalifikacji w dziedzinie psychogeriatrii.

                  W najbliższym czasie planowane są następujące szkolenia:

23.02.2018 – szkolenie dla pielęgniarek ( obejmuje 10 godzin szkoleniowych),

 

                  W okresie trwania projektu planowane są jeszcze 3 edycje szkoleń dla pielęgniarek. Informacje o terminach kolejnych szkoleń dostępne będą na stronie projektu (link poniżej).

                 

                  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach mogą składać formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie http://domsueryder.org.pl/projekty/realizowane-projekty/szkolenia  ) w biurze projektu (ul. Roentgena 3, 85-796), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 lub przesłać pocztą na adres biura projektu z dopiskiem “Rekrutacja szkolenia ŚCOPO”.

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Pauszek

koordynator merytoryczny projektu