Informacja o bezpłatnej Konferencji naukowo – szkoleniowej pt. „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy” oraz warsztatach... (Przeworsk, 12 października 2018r).

Data publikacji: 11.09.2018

Szanowni Państwo 

W załączeniu przesyłam informację o bezpłatnej Konferencji naukowo – szkoleniowej pt. "Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”  oraz warsztatach: 

1. Techniki karmienia chorych z zaburzeniami połykania.

2. Rodzaje diet i sposoby przygotowywania posiłków dla pacjentów z zaburzeniami połykania.

Konferencja organizowana jest przez Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku, w dniu 12 października 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 A.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji należy przesłać do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku na adres e:mail: oipipprzeworsk@xl.wp.pl. 

 

 

       Z poważaniem

             Elżbieta Lewandowska

         Przewodnicząca PORPiP z/s w Przeworsku