informacja o szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP, nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 19-20.11.2018r. Warszawa

Data publikacji: 10.10.2018

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.