Zaproszenie na szkolenie "Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z rana ostra i rana przewlekłą". 30.11.2019r. Warszawa

Data publikacji: 09.10.2019

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z rana ostra i rana przewlekłą
30 listopada 2019 r. Warszawa

 
Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do REJESTRACJI

OPIS SZKOLENIA:
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rana ostrą jest bardzo ważna. Wymaga od pielęgniarki znajomości wytycznych postępowania miejscowego i ogólnego oraz  konsensusu w sprawie aseptyki ran.  Zadania pielęgniarki w zespole opieki nad pacjentem z rana przewlekła są jasno określone.  Pielęgniarka w toku kształcenia nieustawicznego zdobywa wiedzę , umiejętności które przekładają się na jeszcze lepszą opiekę na chorymi.  Zakażenia w ranach przewlekłych są stałym wyzwaniem dla personelu medycznego.  Trwają  konsultacje społeczne o  włączenie porady pielęgniarskiej w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgia ogólna , kardiologia.
 
1. Co zgodnie z przepisami może już pielęgniarka?
2. Podział ran na ostre i przewlekłe.
3. Zasady postepowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem zapalnym.
4. Standaryzacja opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn.
5. Jak różnicujemy owrzodzenie żylne od tętniczego.
6. Metody prowadzenia rany przewlekłej z zastosowaniem kompresjoterapii, NPWT.
7. Rola edukacyjna pielęgniarki pacjentów i ich rodzin.


PROWADZĄCY: Urszula Jakubowska – magister pielęgniarstwa, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, epidemiologicznego.  Pielęgniarka koordynujaca  praca SOR  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Z- ca kierownika Ośrodka Terapii Hiperbarycznej USK w Białymstoku. Prywatna Praktyka Pielęgniarska – opracowanie ran przewlekłych i ostrych.

TERMIN SZKOLENIA: 30 listopada 2019

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6

CENA SZKOLENIA: 320 zł/os.

ZAPEWNIAMY: udział, materiały, przerwy kawowe


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl
 
Pozdrawiam,
Anna Osińska