Konferencje


Informacja o organizowanych przez NRPiP konferencjach...

Data publikacji: 27.06.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o organizowaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych konferencji dostępnych pod adresami:

 

KONFERENCJA NRPIP: “BEZPIECZNE WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH” 10–11 WRZEŚNIA 2018 ROKU

http://nipip.pl/konferencja-nrpip-zagrozenia-zawodowe-pielegniarek-poloznych-obecnych-realiach-funkcjonowania-ochrony-zdrowia-10-11-wrzesnia-2018-roku/

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 15-16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. WARSZAWA

http://nipip.pl/ogolnopolska-konferencja-dla-pielegniarskiej-polozniczej-kadry-zarzadzajacej-15-16-pazdziernika-2018-r-warszawa/

 

 

Paweł Jędrysiak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych