Konferencje


Zaproszenie do udziału w III Konferencji Naukowo - Szkoleniowej nt. WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - INTERDYSCYPLINARNOŚĆ DZIAŁAŃ WOBEC PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGO. 11.04.2018r. Włocławek

Data publikacji: 21.03.2018

Szczegóły w załącznikach poniżej dostarczonych przez Organizatora.