Konferencje


Zaproszenie na Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Zespół multidyscyplinarny w opiece nad człowiekiem w podeszłym wieku” Warszawa 25 października 2019 r.

Data publikacji: 10.09.2019

 

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM w Warszawie

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie

Klinika Geriatrii WUM w Warszawie

Katedra Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy 

zapraszają na 

Konferencję Naukowo – Szkoleniową 

"Zespół multidyscyplinarny w opiece nad człowiekiem

w podeszłym wieku” 

Warszawa 25 października 2019r.

Patronat honorowy:

JM Rektor

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

 

Miejsce konferencji:

Centrum Biblioteczno Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 63

02-109 Warszawa

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.