Konferencje


Konferencja "Zagrożenia zawodowe pielęgniarek i położnych w obecnych realiach funkcjonowania ochrony zdrowia". Warszawa, 10-11 września 2018 r.

Data publikacji: 08.05.2018