Konferencje


Zaproszenie do udziału w IV Konferencji Naukowej nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU. Płock, 22 listopada 2017r.

Data publikacji: 04.09.2017

Szanowni Państwo, 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji mam zaszczyt zaprosić Państwa na IV Konferencję Naukową nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017r. o godz. 9.00 (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku).

Zachęcam również do przesyłania artykułów do Monografii, których tematyka związana będzie z sesjami Konferencji lub do Kwartalnika Międzynarodowego "Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” publikowanych za pośrednictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

W załączeniu przesyłam program ramowy konferencji wraz z załącznikami.

Wypełnioną "Kartę Uczestnika” wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty konferencyjnej prosimy dostarczyć do dnia 10 września 2017r.
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencjainz@pwszplock.pl
- pocztą zwykłą lub osobiście na adres Wydziału Nauk o Zdrowiu z dopiskiem "IV Konferencja Naukowa nt. Nauki o Zdrowiu  – 22 listopada 2017”

Zgłoszenia i pełne teksty artykułów prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail biura organizacyjnego konferencjainz@pwszplock.pl do dnia 10 września 2017r.

Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Mariola Głowacka
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku