Konferencje


KONFERENCJA ODWOŁANA - Zaproszenie do udziału w X Międzynarodowej Konferencji dla Położnych „Współczesna Położna w Nauce i Praktyce”. 19-20.10.2018r. Gdańsk

Data publikacji: 04.04.2018

Szanowni Państwo,
          Z  wielką przyjemnością zawiadamiamy iż Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz  z Zakładem  Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizują  X Międzynarodową Konferencję dla Położnych "Współczesna Położna w Nauce i Praktyce”, która odbędzie się  19 - 20 października 2018 roku w Hotelu Dal w Gdańsku.
Z poważaniem
Organizatorzy