Konferencje


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 9-10 października 2017 roku, w Warszawie, Konferencję Naukową: "Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe".

Data publikacji: 03.08.2017

Pragnę poinformować, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 9-10 października 2017 roku, w Warszawie, Konferencję Naukową: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe.

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów współczesnego pielęgniarstwa związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, organizacją pracy, dylematami etycznymi oraz odpowiedzialnością zawodową w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Pełna treść kliknij tutaj.