Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Tel. kom.: 694 450 057
Centrala: (52) 372-68-78 lub (52) 372-79-04
Adres:
ul. T. Kościuszki 27/30-32 VIIIp. 85-079 Bydgoszcz
Kontakt | Dodaj do ulubionych | Napisz do nas
Piątek 28 sierpień, 2015
Liczba odwiedzin 676261
Imieniny:

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

SZCZEPIENIA OCHRONNE

dla pielęgniarek

Planowany termin rozpoczęcia kursu: maj 2015r. nabór zamknięty
                                                                    

                                                                   
                       

Tryb mieszany
wykłady 4 dni w systemie sobotnio – niedzielnym
praktyka 8 dni w 6 grupach w dni powszednie

Czas trwania kursu 13 dni z egzaminem włącznie

Koszt szkolenia 298 zł

Cel kształcenia
Pielęgniarka samodzielnie wykona szczepienia ochronne.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08) pielęgniarka powinna:

 • omówić zasady wykonywania i finansowania szczepień ochronnych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
 • scharakteryzować rodzaje odporności oraz czynniki modyfikujące odporność organizmu,
 • wymienić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania szczepień ochronnych,
 • omówić obowiązujący w Polsce Program Szczepień Ochronnych (PSO),
 • scharakteryzować poszczególne rodzaje szczepionek,
 • wymienić zasady stosowane przy układaniu indywidualnego kalendarza szczepień,
 • transportować, przechowywać oraz przygotować do podania poszczególne szczepionki zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami szczepienia ochronne pacjentów w różnym wieku,
 • wykonać i odczytać próbę tuberkulinową zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • przedstawić interakcje pomiędzy szczepionkami,
 • przestrzegać obowiązujących zasad przy postępowaniu ze sprzętem i materiałem zużytym przy wykonywaniu szczepień,
 • rozpoznawać i klasyfikować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia,
 • przedstawić zasady obowiązujące przy wykonywaniu szczepień w szczególnych sytuacjach,
 • dokumentować wykonane szczepienia ochronne,
 • sporządzić sprawozdanie z realizacji szczepień oraz dokonać analizy wykonalności szczepień,
 • edukować dzieci, młodzież oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie szczepień,
 • zorganizować i wyposażyć punkt/gabinet szczepień,
 • współpracować z instytucjami sprawującymi nadzór nad organizacją i wykonywaniem szczepień ochronnych.

*Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.
 

» Plan nauczania
» Regulamin kursu
» Karta zgłoszenia
 

Wyszukiwarka
Współpraca
Polecamy