Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Tel. kom.: 694 450 057
Centrala: (52) 372-68-78 lub (52) 372-79-04
Adres:
ul. T. Kościuszki 27/30-32 VIIIp. 85-079 Bydgoszcz
Kontakt | Dodaj do ulubionych | Napisz do nas
Piątek 28 sierpień, 2015
Liczba odwiedzin 676066
Imieniny:

Leczenie ran dla pielęgniarek

LECZENIE RAN
dla pielęgniarek


Planowany termin rozpoczęcia kursu: 13.02.2015r. - nabór zamknięty
Planowany termin zakończenia kursu: 29.04.2015r.

Tryb dzienny
wykłady 13 dni w dni powszednie od godz. 14.30
praktyka 20 dni w 4 grupach w dni powszednie

Czas trwania kursu 33 dni z egzaminem włącznie
Koszt szkolenia 570 zł

Cel kształcenia
pielęgniarka zapewni opiekę choremu z raną, w tym z raną odleżynową do III st. włącznie, oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdejmie szwy

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran (Nr 11/07) pielęgniarka powinna:

 • ocenić stan zagrożenia życia chorego z raną,
 • dokonać podziału ran,
 • zaopatrzyć ranę,
 • zaopatrzyć przetokę,
 • zorganizować bezpieczny transport chorego z raną,
 • scharakteryzować choroby ogólnoustrojowe wpływające na proces gojenia rany,
 • omówić fazy gojenia się rany,
 • ocenić proces gojenia się rany,
 • scharakteryzować ogólnoustrojową reakcję organizmu na ranę,
 • omówić metody leczenia ran,
 • omówić powikłania w gojeniu się rany,
 • zastosować strategię TIME w leczeniu ran przewlekłych,
 • ocenić ryzyko odleżyn,
 • zastosować działania zapobiegające wystąpieniu odleżyn,
 • ocenić stopień odleżyny,
 • ocenić stopień i powierzchnię oparzenia,
 • przygotować chorego z raną oparzeniową do przeszczepu skóry,
 • scharakteryzować rodzaje znieczulenia stosowane w opracowaniu ran,
 • zapewnić opiekę choremu, u którego zastosowano znieczulenie,
 • ocenić i łagodzić ból u chorego z raną,
 • usunąć szwy z rany,
 • nauczyć chorego postępowania z raną i blizną,
 • zapobiegać zakażeniu rany,
 • rozpoznać zakażenie rany,
 • postępować w przypadku zakażenia rany,
 • pobrać materiał z rany do badania mikrobiologicznego,
 • scharakteryzować przewlekłą niewydolność żylną,
 • wykonać badanie wskaźnika kostka/ramię,
 • zinterpretować wyniki badań biochemicznych w profilaktyce i leczeniu ran,
 • założyć opatrunek kompresyjny na kończynę,
 • współpracować z zespołem terapeutycznym w zakresie leczenia, rehabilitacji i żywienia chorego z raną,
 • prowadzić dokumentację opieki nad chorym z raną,
 • powadzić edukację chorego i jego rodziny.

* Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

» Plan nauczania
» Karta zgłoszenia

Wyszukiwarka
Współpraca
Polecamy