Komisje - V Kadencja (2007 - 2011)

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Przewodnicząca:  Katarzyna Florek

Członkowie:

 • Elżbieta Bernaciak
 • Wioletta Górna
 • Walde-Maria Iwanowska
 • Maria Skibicka
 • Grażyna Wenda
 • Wiesława Stefaniak-Gromadka

Komisja ds. przyznawania zapomóg losowych

Przewodnicząca:  Aleksandra Monarska

Członkowie:

 • Barbara Szablewska
 • Maria Skibicka
 • Janina Schabowska

Posiedzenie komisji  24 czerwca 2009r.

Komisja do spraw Nadzoru nad indywidualnymi, grupowymi, specjalistycznymi praktykami i zakładami pracy chronionej

Przewodnicząca:  Walde-Maria Iwanowska

Komisja do spraw Położnych

Przewodnicząca:  Wiesława Stefaniak-Gromadka

Członkowie:

 • Mariola Banaszkiewicz
 • Justyna Motuk
 • Lidia Ścieszyńska
 • Walde-Maria Iwanowska
 • Mirosława Ziółkowska
 • Romana Pawłowska
 • Mirosława Uczyńska
 • Jolanta Sitarek

Posiedzenie komisji  23 czerwca 2009r. godz. 14.30

Komisja ds. Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Przewodnicząca:  Małgorzata Marciniak

Członkowie:

 • Irena Konieczna
 • Alicja Koterska
 • Halina Sieradzka
 • Danuta Zroślak

Komisja ds. Pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących

Przewodnicząca:  Anna Bąkowska

Członkowie:

 • Wiesława Włodarska
 • Elżbieta Poliwodzińska
 • Iwona Szuflicka
 • Iwona Szumacher