Informacje Koronawirus


Koronawirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19 aktualna wiedza, materiały - aktualizacja listopad 2020r.

Data publikacji: 27.10.2020

Szanowni Państwo!

W dniu 16 marca 2020r. zostały zamieszczone artykuły na naszej stronie internetowej z aktualnymi wytycznymi oraz materialami edukacyjnymi z  zakresu SARS CoV-2 i COVID-19. Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na natłok informacji jakimi jesteśmy obecnie bombardowani na co dzień nie jesteśmy w pełni na bierząco śledzić wszystkiego. Z tego powodu pozwalamy sobie przypomnieć o niniejszych artykułach oraz poniżej je zaktualizować.  Zapraszamy do lektury (linki do artykułów poniżej)

Koronawirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19 aktualna wiedza, materiały     - artykuł z 16.03.2020r.

http://www.oipip.bydgoszcz.pl/informacje-koronawirus/160320-covid-19-aktualna-wiedza-materialy

 

Strona internetowa Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii poświęcona w całości COVID-19     - artykuł z 16.03.2020r.

http://www.oipip.bydgoszcz.pl/informacje-koronawirus/160320-strona-internetowa-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-pielegniarstwa-anestezjologicznego-i-intensywnej

**********

Zainteresowanych ponownie zapraszamy do śledzenia  materiałów znajdujących się  na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki,  

Zapraszamy także do śledzenia bezpośrednio strony PTPAiIO:

https://www.ptpaio.pl/index.php?id=58

jak i również śledzenia fanpage'a:

https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Pielęgniarek-Anestezjologicznych-i-Intensywnej-Opieki-170219589655325/

W załączeniu poniżej:

  • ZALECENIE GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ OPIEKI W SPRAWIE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POSTĘPOWANIA Z CHORYM ZAKAŻONYM/ PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS CoV-2 COVID19, HOSPITALIZOWANYM W OIT oraz
  • AWARYJNA ADAPTACJA DO PRACY W ODDZIALE INTESYWNEJ TERAPII DLA PIELĘGNIAREK NIEPRACUJĄCYCH W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII.

Ponadto zachęcamy do obejrzenia zajęć z pracowni symulacji medycznej w Zabrzu pt. "Podstawy wentylacji mechanicznej".  Material ten jest ogólnie dostępny w internecie. Można też skorzystać z poniższego linku.

https://www.facebook.com/CSMZabrze/videos/940947479661876/

 

Aktualizacja z dnia 09.11.2020r.

https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps

https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA

https://umpmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0