Informacje Koronawirus


Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 lipca 2020 r.

Data publikacji: 04.08.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 lipca 2020 r.:

  • Wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia o wykreślenie pkt 1 w art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk senacki nr 169), w którym wprowadzono nowe kompetencje zawodowe położnej, będące de facto kompetencjami właściwymi dla zawodu pielęgniarki.
  • Przekazanie monitoringu aktów prawnych przygotowany na dzień 31 lipca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP