Aktualności


Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej promocji skierowanej do personelu medycznego nt. karmienia piersią.

Data publikacji: 30.05.2017

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej promocji skierowanej do personelu medycznego nt. karmienia piersią.  Uprzejmie poproszę o wsparcie w informowaniu o promocji. Jeśli to możliwe zależałoby nam na umieszczeniu banneru wraz linkiem przekierowującym na stronę promocji  na Państwa stronie.

Link:  http://akademia.nfz.gov.pl/promocja/

Ponizej zasady udziału w promocji

Warunkiem udziału w promocji jest:

a)      zapisanie się na szkolenie e-learningowe, dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w terminie od 15 maja 2017 do 18 czerwca 2017 r.,

b)     odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia "O karmieniu piersią - szkolenie      dla personelu medycznego” oraz  ukończeniu z wynikiem min. 70 % testu w określonym przez Organizatora terminie.

c) przesłanie, podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/ na adres:

Biuro Projektu Centrala NFZ ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa 

z dopiskiem "do rąk własnych - Promocja”. 

d)    O kolejności wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora.

e) Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 czerwca 2017 r.

 

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tel: 22 572 64 62

E-mail: akademianfz@nfz.gov.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia,

Dodatkowe informacje  na stronie Akademii NFZ http://akademia.nfz.gov.pl/

 

Z poważaniem

Iwona  Poznerowicz

Wydział ds. Strategii i Projektów Rozwojowych

Departament Analiz i Strategii

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

tel.: +48 22 572 64 59, fax: +48 22 530 03 50

tel. kom.: +48 783 100 044

e-mail: iwona.poznerowicz@nfz.gov.pl